woensdag 13 april 2011

Lezen, hot or not?

Voorproefje ouderavond op de Christoffelschool- Tilburg
Als je kinderen vraagt wat ze van lezen vinden, hoor je vaak saai. Toch lezen kinderen lezen meer dan ooit:  traditionele media (boeken, tijdschriften, kranten) maar ook moderne media (internet, iPad, sms). Dat lezen van verhalen goed is voor de ontwikkeling van het tekstbegrip en de fantasie van kinderen, behoeft geen discussie. Er is voldoende onderzoek dat dit aantoont. Maar hoe stimuleer je lezen bij je kind? Wat zijn goede boeken? En wat is digitale geletterdheid? Wat doet u kind eigenlijk allemaal op internet? Heeft internetgedrag van uw kind met lezen te maken?

Lezen, hot or not? is een interactieve mix tussen informatie, uitwisseling, tips over lezen, leesbevordering en mediawijsheid. Bekijk de prezi.
Bron: habbies.nl (links) Kindle.com (rechts)
 
 


Presentatie
Miriam van den Beemt (lezen)
en Saskia Dellevoet (mediageletterdheid).

Beide werkzaam bij Bibliotheek Midden Brabant.

2College maakt instructiefilmpjes bibliotheek (2)

Bibliotheek Midden-Brabant had afgelopen maand het jaarlijkse bibliotheekproject met leerlingen van 2College- Wandelboslaan. Insteek was mediawijsheid- instructiefilmpjes maken.

Wat hebben we gedaan?

Rondleiding in Bibliotheek 't Sant


 
  • Een kennismaking met de bibliotheek en wat we allemaal doen.
  • Een training JING in de bibliotheek: geoefend met filmen bureaublad, website bibliotheek en  testfilmpjes.
  • Thema's gekozen en scriptjes geschreven op school voor de 'echte' filmpjes.


Resultaten