woensdag 13 april 2011

Lezen, hot or not?

Voorproefje ouderavond op de Christoffelschool- Tilburg
Als je kinderen vraagt wat ze van lezen vinden, hoor je vaak saai. Toch lezen kinderen lezen meer dan ooit:  traditionele media (boeken, tijdschriften, kranten) maar ook moderne media (internet, iPad, sms). Dat lezen van verhalen goed is voor de ontwikkeling van het tekstbegrip en de fantasie van kinderen, behoeft geen discussie. Er is voldoende onderzoek dat dit aantoont. Maar hoe stimuleer je lezen bij je kind? Wat zijn goede boeken? En wat is digitale geletterdheid? Wat doet u kind eigenlijk allemaal op internet? Heeft internetgedrag van uw kind met lezen te maken?

Lezen, hot or not? is een interactieve mix tussen informatie, uitwisseling, tips over lezen, leesbevordering en mediawijsheid. Bekijk de prezi.
Bron: habbies.nl (links) Kindle.com (rechts)
 
 


Presentatie
Miriam van den Beemt (lezen)
en Saskia Dellevoet (mediageletterdheid).

Beide werkzaam bij Bibliotheek Midden Brabant.

Geen opmerkingen: